Arbeidsnuus

KAW MENSLIKE HULPBRON OGGEND 2024

KAW MENSLIKE HULPBRON OGGEND 13 MAART 2024 KLEIN JOOSTENBERG, R304 STELLENBOSCH KOSTE: R600 pp Vir inskrywings en fakture ...

National Minimum Wage 2024 Gazette

Die Minister het die nuwe Nasionale Minimumloon vir 2024 aangekondig. Die verhoging is 8,5 % vir plaaswerkers, wat ...

Vrystellingspermitte weer verleng – Des 2023

Gazette-Lesotho-Special-Dispensation-4-Dec-2023 Gazette-Zimbabwean-Special-Dispensation-4-Dec-2023 Lesotho-Directive-No3-of-2023 Zimbabwe-Directive-No4-of-2023 Minister Aaron Motsoaledi het aangekondig dat Vrystellingspermitte vir Zim en Lesotho Burgers vir twee ...

Welkom by die KAW!...ons is hier om

  • Namens lede inspraak te maak ('lobby') op daardie plekke waar besluite geneem word wat hulle raak (wetgewing, regulasies, arbitrasie, mediasie en onderhandelinge);
  • Lede ingelig te hou oor verwikkelinge op dié terreine;
  • Lede van die beste advies en hulp tov. arbeidskwessies by hulle werkplekke te bedien; en
  • Wanneer nodig professionele verteenwoordiging by KVBA prosesse te verskaf.

In die nastreef van hierdie doelwit wil die KAW gesien wees as 'n progressiewe toekomsgerigte organisasie wat waardes soos menswaardigheid, respek en deursigtigheid toepas. 

Die rol van 'n Werkgewersorganisasie soos die KAW is om belange van sy lede op die komplekse arbeids-terrein te verteenwoordig en bevorder. In landbou is hierdie terrein waarskynlik meer kompleks as in meeste ander sektore, en produsente ondervind toenemend:

  • Dat hulle toegegooi word met nuwe arbeidswette, -regulasies, reëls en etiese en ander oudits waaraan hulle moet voldoen;
  • Dat dit moeiliker word om by te bly met hierdie stroom vereistes, laat staan nog voldoen daaraan ook;
  • Dat dit hulle aandag toenemend aflei van hulle hooftaak om hulle besighede suksesvol te bedryf. 
AppleSmiles