Hoofstraat 57, Posbus 2655, Paarl, 7620 | Fax: 086 243 4478 | Selnr: 082 698 8216 | E-pos: caeo2@maxitec.co.za

Hoofstraat 57, Posbus 2655, Paarl, 7620
Fax: 086 243 4478 | Selnr: 082 698 8216
E-pos: caeo2@maxitec.co.za

KAWLogo2016

Saam wen ons almal!

DIE EFFEK VAN SWART BEMAGTIGINGSWETGEWING (B-BBEE) OP AGRIBESIGHEID

Waar veral dranklisensies en uitvoerpermitte van toepassing is begin agribesigheid meer druk kry om ‘n geldige B-BBEE telkaart te bekom.

Lees verder:

BBBEE and YES Compliance 2019