Inligting

Die insameling, kontrolering en verspreiding van inligting oor arbeidsaangeleenthede is een van die sleutel funksies van die KAW. 

Ons doen dit deur:

  • Die beskikbaarstelling van 'n 24uur-noodlyn waar gratis kundige advies oor enige arbeidskwessies verkry kan word
  • Gereelde gratis elektroniese nuusbriewe oor verwikkelinge op arbeidsterrein wat lede raak, insluitende wetgewing
  • Die hantering van navrae dmv. sosiale media
  • Gratis generiese menslike hulpbron handleiding en verskeidenheid pro-forma kontrakte bv. dienskontrakte, behuisingsooreenkomste ens. 
KAW inligting