Skip to content

Hoofstraat 57, Posbus 2655, Paarl, 7620 | Fax: 086 243 4478 | Selnr: 082 698 8216 | E-pos: caeo2@maxitec.co.za

Hoofstraat 57, Posbus 2655, Paarl, 7620
Fax: 086 243 4478 | Selnr: 082 698 8216
E-pos: caeo2@maxitec.co.za

KAWLogo2016

Saam wen ons almal!

Inligting

Die insameling, kontrolering en verspreiding van inligting oor arbeidsaangeleenthede is een van die sleutel funksies van die KAW. 

Ons doen dit deur:

  • Die beskikbaarstelling van 'n 24uur-noodlyn waar gratis kundige advies oor enige arbeidskwessies verkry kan word
  • Gereelde gratis elektroniese nuusbriewe oor verwikkelinge op arbeidsterrein wat lede raak, insluitende wetgewing
  • Die hantering van navrae dmv. sosiale media
  • Gratis generiese menslike hulpbron handleiding en verskeidenheid pro-forma kontrakte bv. dienskontrakte, behuisingsooreenkomste ens. 
KAW inligting
Scroll To Top