Skip to content

Hoofstraat 57, Posbus 2655, Paarl, 7620 | Fax: 086 243 4478 | Selnr: 082 698 8216 | E-pos: caeo2@maxitec.co.za

Hoofstraat 57, Posbus 2655, Paarl, 7620
Fax: 086 243 4478 | Selnr: 082 698 8216
E-pos: caeo2@maxitec.co.za

KAWLogo2016

Saam wen ons almal!

KAW Advies en Konsultasiediens

'n Paneel van agtien ervare menslike hulpbronspesialiste uit verskillende dele van die Wes-Kaap is gekeur om lede by hulle werkplekke van advies en leiding te voorsien – advies wat strek oor die hele Menslike Hulpbronterrein;

  • van werwing,
  • vergoeding,
  • opleiding,
  • dissipline,
  • loononderhandeling, en
  • algemene arbeidsbetrekkinge -
  • ook statutêre opgawes soos tov. die Diensgelykheidswetgewing.

Die lid kontrakteer onafhanklik met ‘n kundige van sy keuse, en die kundige faktureer vir sy eie rekening die lid. Dié kundiges is onderworpe aan die bepalings van ‘n Etiese Gedragskode van die KAW.

KAW inligting
Scroll To Top