Skip to content

Hoofstraat 57, Posbus 2655, Paarl, 7620 | Fax: 086 243 4478 | Selnr: 082 698 8216 | E-pos: caeo2@maxitec.co.za

Hoofstraat 57, Posbus 2655, Paarl, 7620
Fax: 086 243 4478 | Selnr: 082 698 8216
E-pos: caeo2@maxitec.co.za

KAWLogo2016

Saam wen ons almal!

KAW Inspraak

Die KAW verteenwoordig en bevorder ("lobby"/ bearbei) sy lede se belange by die volgende instansies:

 • Die Departement van Arbeid, nasionaal en provinsiaal; en sluit in sake soos:
  - Minimum lone en Diensvoorwaardes
  - Gesondheid en Veiligheid
  - Inspeksies op plase
  - Verkry instemming oor vertolking van wetlike bepalings en standaarde
  - Nagaan en hersiening van nakomingsbevele
  - Werkloosheidsversekering kwessies
  - Ongevallekommissaris gevalle
 • Departement van Landbou - veral provinsiaal tov. plaaswerker ontwikkeling
 • Die KVBA - bou van verhoudinge en positiewe beïnvloeding met praktiese probleme
 • Etiese oudit instellings - nagaan van Kodes, en oudit uitslae
 • Agri SA, Agri Wes-Kaap en bedryfsorganisasies - noue samewerking en kundigheidsbron oor arbeidskwessies
KAW inligting
Scroll To Top