Gebruik van dagga nou wettig. Hoe raak dit die werkplek?

Op 18 September 2018 het die Konstitusionele Hof die privaat gebruik van dagga gewettig.

Die vraag ontstaan wat die beteken en wat sê die geleerdes in die verband?
1. Die privaat gebruik van dagga beteken dat die persoon slegs pitte mag bekom / koop en tuis plant en tuis ‘oes’ en dan tuis gebruik. Dit beteken dus dat die persoon wat dagga wil gebruik dit slegs binne die ruimte van sy huis mag gebruik.
2. Daar is nog nie uitsluitsel of so ‘n persoon sy/haar vriende mag oornooi om saam met hom/haar ‘hoog te raak nie’ of ‘n plek privaat te huur vir so ‘n sessie nie. Die moet nog deur die nuwe wetgewing binne 24 maande bepaal word. Tans bepaal die nuwe uitspraak slegs eie privaat gebruik in eie tuiste.
3. Daar is nog nie bepaal watter hoeveelheid ‘n persoon by sy/haar huis mag aanhou nie en die storie dat dit beperk is tot 3kg is onwaar, aangesien die SAPD nog nie riglyne in die verband ontvang het nie. Tans beskou hul dit as ‘te veel’
4. Geen persoon mag dagga zolle koop of verkoop nie en ook nie klaar gekweekte blare of twak nie. Dit bly krimineel. Persone wat voor 18 September 2018 in hegtenis geneem is vir dagga sal steeds as sulks aangekla en verhoor word omdat dit voor die datum gebeur het.

Hoe word die werksplek geraak?
Dit bly onwettig om onder die invloed of in besit van dagga by die werk op te daag.

Die volgende moet in gedagte gehou word:
1. Dagga behou sy uitwerking gewoonlik vir solank as 3 uur na gebruik. Dit beteken dat as ‘n persoon in die privaatheid van sy/haar huis 7h00 die oggend dagga gerook het dit eers na 10h00 uitgewerk is en die persoon dus onder die invloed van ‘n dwelm by die werk opdaag. As sulks tree die persoon teen die Wet op en kan so ‘n persoon huistoe gestuur word, sonder betaling, en gedissiplineer word wat kan lei tot afdanking.
2. Dagga het verskillende effekte op mense en kan lei tot positiewe en negatiewe effekte op die mens, meestal negatief.
3. ‘n Persoon kan positief toets tussen 3 tot 5 dae na ligte gebruik, tot 15 dae vir swaar gebruikers, en tot 30 dae by kroniese gebruikers.
4. Die werknemer kan verklaar dat hy/sy binne die wet opgetree het deur dagga tuis te gebruik. Dit beteken egter nie dat die maatskappy se beleid teen die inname en onder die invloed te wees nou verdwyn nie. ‘n Geskrewe en goed opgestelde beleid in die verband is dus van uiterste belang.
5. Die huidige Veilgheidswetgewing is steeds van krag wat beteken dat geen persoon onder die invloed van dwelms of alkohol by die werksplek mag opdaag om te werk nie. Kyk gerus na die Algemene Veiligheidsregulasie 2A van die Veiligheidswet wat bepaal dat ‘n Werkgewer nie iemand wat onder die invloed is, of skyn te wees toegang tot ‘n werksplek mag gee nie. Dit bly ook onwettig om enige dwelm van watter aard ookal, dagga ingeslote, op sy/haar persoon of in besit mag hê nie.
6. As gevolg van 5 hierbo is dit redelik om te aanvaar dat die Grondwethof uitspraak geen beskerming sal bied aan enige persoon wat dissiplinêr teen opgetree word in die werkplek nie.
7. Werkers moet in gedagte hou dat die gebruik van dagga oor ‘n naweek, anders as alkohol, dalk Maandag daartoe kan lei dat die persoon positief getoets word, aangekla en ontslaan kan word. Die toets kan tot 30 dae later steeds positief toon.