Skip to content

Hoofstraat 57, Posbus 2655, Paarl, 7620 | Fax: 086 243 4478 | Selnr: 082 698 8216 | E-pos: caeo2@maxitec.co.za

Hoofstraat 57, Posbus 2655, Paarl, 7620
Fax: 086 243 4478 | Selnr: 082 698 8216
E-pos: caeo2@maxitec.co.za

KAWLogo2016

Saam wen ons almal!

INDIENSNEMINGBELASTINGAANSPORING (“EMPLOYMENT TAX INCENTIVE” OF ETI)

Werkgewers moet asb kennis neem dat hierdie skema met 10 jaar (tot 28 Februarie 2029) verleng is.
Diegene wat nog nie hiervan gebruik gemaak het nie, kan dit gerus oorweeg, want seisoenswerkers is ingesluit en dit kan dus ‘n groot verskil maak in u loonsrekening.
Besoek gerus SARS se webtuiste vir meer inligting.

 

Scroll To Top