Jeug loon-subsidie

Die langverwagte Wet wat die betaling magtig van ‘n subsidie aan werkgewers wat jeugdiges in diens neem (Wet 22 van 2013) het in werking getree op 1 Januarie 2014. Dit hou beslis belofte in maar ongelukkig is die regulasies wat die fyner detail gaan uitspel nog nie gepubliseer nie en geen inligting kon tot nog toe van die Tesourie bekom word nie. Sodra dit bekend word sal ons lede inlig.

Wat nog onbekend is is of landbou een van die sektore gaan wees op wie die subsidie gemik is. Die Regulasie sal uitsluitsel gee. Indien dit wel so is, is die volgende vraag of die subsidie gaan geld tov. seisoenwerkers? Hoewel die Wet hieroor swyg kan dit dalk gesien word dit strydig kan wees met die gees van die Wet (permanente werksgeleenthede).

Nuusflits Januarie 2014