KAW en KATIKA HR werkswinkel 14 AUGUSTUS 2019

Datum: 14 Augustus 2019
Tyd: 8h30 – 13h30
Plek: Workshop 17 / Tabakhuis – Cnr Louws & Tabak Street, Southern Paarl
Koste: R300 pp