Minimum Loon vir Plaaswerkers 2018

Die Minister van Arbeid het pas bekend gemaak dat Sektorale Vasstelling 13 vir Plaaswerkers gewysig is om voorsiening te maak vir die verhoging in die minimum loon.

Die verhoging tree 1 Maart in werking en die daaglikse loon (R146.28) is gebaseer op ‘n 9 uur dag.

Dit wil dus voorkom asof die styging na die nasionale minimumloon vanaf 1 Mei 10.77% sal wees.

SD 13 SD 122018 Minimum wages for employees in the Farm and Forestry workers Sectors