Nuusbrief Junie 2014 / Verslag: Arbeidskonferensie & Algemene Jaarvergadering

Baie lede is seker al besig om op te pak vir die vakansie in die Bosveld, ander weer na die warmer seewater aan die Suidoos kus. Ons is saam met lede bly oor die algemene goeie oeste en veral die min arbeidsprobleme wat daar was vergeleke met die vorige jaar. Ons lewer in hierdie uitgawe graag verslag oor ons pas-afgelope Arbeidskonferensie en Algemene Jaarvergadering in Stellenbosch.

Nuusbrief Junie 2014

Newsletter June 2014