Skip to content

Hoofstraat 57, Posbus 2655, Paarl, 7620 | Fax: 086 243 4478 | Selnr: 082 698 8216 | E-pos: caeo2@maxitec.co.za

Hoofstraat 57, Posbus 2655, Paarl, 7620
Fax: 086 243 4478 | Selnr: 082 698 8216
E-pos: caeo2@maxitec.co.za

KAWLogo2016

Saam wen ons almal!

Oor Ons

 

Oor Ons

Sedert sy stigting in 1998 is die bestuur van die KAW in die hande van Wes-Kaapse produsente, wat sy primêre bedieningsveld uitmaak. Die KAW is by die Registrateur van Arbeidsbetrekkinge geregistreer as werkgewersorganisasie ingevolge die Wet op Arbeidsverhoudinge van 1995, en is ‘n organisasie sonder winsoogmerk.

Die bestuur van die KAW is in die hande van‘n Uitvoerende Komitee bestaande uit produsente wat jaarliks deur die Algemene Jaarvergadering verkies word. Die ses lede van die huidige UK is:

francois-malan

Voorsitter

Francois Malan

Francois is mede-eienaar en uitvoerende hoof van Simonsig Landgoed van Stellenbosch. Hy is ook een van die stigterslede van die KAW (1998).

estelle-engelbrecht

Onder-voorsitter

Estelle Engelbrecht

Estelle is die uitvoerende hoof van Philani Training
and Development Solutions in Stellenbosch.

deidre

Deidre Eigelaar

`n Kompulsiewe leser, `n kind van die Klein Karoo en `n ewige student wat `n leeftyd lank, sonder dat dit so beplan is, in die landbou betrokke is. Landbouers is die planmakers, die aanpassers en die kosmakers wat inspireer – helaas is dit `n voorreg om by Landbou betrokke te wees.

jacquesswart

Jacques (Blackie) Swart

Algemene Bestuurder van Glen Fruin in Elgin.

albertrust

Albert Rust

Mede-eienaar en Algemene Bestuurder van Glenbrae Farm in Grabouw.

neil

Neil Hamman

Mede-eienaar en Algemene Bestuurder van
Bellevue Landgoed in De Wet buite Worcester.

Die UK het die volgende drie, baie ervare, menslike hulpbron-spesialiste op die Komitee ge-koöpteer.

andrieslaker

Stellenbosch

Andries Laker

Tel: 021 886 5050
Sel: 083 265 8902

andrebloem

Paarl

André Bloem

Sel: 083 231 7320

dougholwill

Strand

Douglas Holwill

Tel: 021 853 5828
Sel: 083 658 0523

 

Die KAW beskik oor ‘n paneel van kundiges wat oor dekades reeds diep spore in die vrugte-, wyn-, en verwante bedrywe getrap het, en wat oor dié tyd menslike hulpbron praktyke help vestig het wat Wes-Kaap se landbou ‘n trotse leier op dié gebied gemaak het. Dít, saam met sy sterk lede-basis, maak dat die KAW gesag afdwing by die owerheid, ge-organiseerde landbou, bedryfsorganisasies en ge-organiseerde arbeid.

Behalwe vir die vier persone hierbo genoem wat op die UK ge-koöpteer is, is die volgende persone op dié paneel:

Ninon Swart – Somerset-Wes. Sel: 082 445 6690
Paul Maritz – Brackenfell. Sel: 082 897 1359
Renaldo van Hoogstraten – Durbanville. Sel: 082 578 4802
Lianè Cilliers – Robertson. Sel: 084 457 7953
Van Zyl Visser – Gordonsbaai. Sel: 082 829 8744
Wynand Viljoen – Somerset-Wes. Tel: 021 855 0510
Anton Schoeman – De Rust. Sel: 082 843 8824
Rolene Van Zyl – Robertson. Sel: 079 494 3470

Bestuur en Administrasie

johanhopkins

Uitvoerende Beampte

Johan Hopkins

Johan Hopkins is die Uitvoerende Beampte en is reeds die afgelope 38 jaar in die landbou werksaam as Menslike Hulpbronpraktisyn.
Sel: 083 675 3498

ciskeoosthuizen

Ciske Oosthuizen

Ciske Oosthuizen, ‘n toegelate prokureur, staan vir Johan Hopkins by vanuit die KAW se kantoor in die Paarl.
Kantoor: 082 698 8216

purple-grapes-vineyard-napa-valley-napa-vineyard-39511

Voltooi die aansoekvorm en stuur aan caeo2@maxitec.co.za as u belangstel in lidmaatskap.

Lidmaatskap Aansoekvorm

Membership Application form

Scroll To Top