Pakstore en kelders op plase

Een van die eerste vraagstukke wat onstaan het na die afkondiging van die nuwe minimum loon is hoe dit pakstore and kelders op en van die plase gaan effekteer, maw. val hulle binne die Sektorale Vasstelling (SV) of nie. Met die lae loonvlakke voorheen was dit nooit a kwessie nie maar nou wel. Ons het die kwessie dadelik met die Department van Arbeid (DvA) opgeneem.  Ons het nie heeltemaal met hulle siening saamgestaan nie en het toe prof Barney Jordaan om ‘n mening genader. Dié mening het ons met DvA probeer ooreenkom maar sonder sukses. Ons voorstel sou meer buigsaamheid tot gevolg hê. Die uiteindelik interpretasie waarby ons noodgewinge moet inval is as volg:

  • Indien ‘n pakstoor/kelder op ‘n plaas geleë is en slegs die plaas se eie produkte gehanteer word, sal SV 13 vir plaaswerkers geld;
  • Indien die fasiliteit op die plaas geleë is maar ook ander plase se produkte hanteer sal SV 13 nie geld nie, maar doe Wet op Basiese Diensvoorwaardes (WBD) – maw geen voorgeskrewe minimum loon nie, behalwe miskien per ooreenkoms (bv met ‘n uniw);
  • Indien die fasiliteit nie op die plaas geleë is nie geld die WBD – geen minimum loon behalwe per ooreenkoms.

Nuusbrief Maart 2013