Hoofstraat 57, Posbus 2655, Paarl, 7620 | Fax: 086 243 4478 | Selnr: 082 698 8216 | E-pos: caeo2@maxitec.co.za

Hoofstraat 57, Posbus 2655, Paarl, 7620
Fax: 086 243 4478 | Selnr: 082 698 8216
E-pos: caeo2@maxitec.co.za

KAWLogo2016

Saam wen ons almal!

SALARIS EN LOONOPNAME VIR DIE LANDBOUSEKTOR – 2018

Hierdie jaar loods ons weer die salaris en loonopname vir die primêre landbousektor. Hierdie opname help produsente om hulle inligting te vergelyk met die mark en die verskillende poste asook om billikheid te bepaal in die werksplek.

Sien inligting hier: Loon en salarisopname2018uitnodigingvir deelname.

Stuur voltooide vorm na: andries@laker.co.za