Werkspermitte

Ons is bewus van die vele probleme wat produsente ervaar om werkspermitte te verivieer, asook die bedrog wat plaasvind met vervalsde dokumente.

‘n Persoon wat u hiermee kan help is:

BARRIES BARNARD

082 576 4020