Werkswinkel oor die wysigings aan arbeidswetgewing

Op 3 Junie 2014 het die KAW ‘n spesiale werkswinkel gehou wat deur Prof Barney Jordaan van die Stellenbosch Bestuurskool gefasiliteer is. Daar is gekyk na wat die effek van die wysigings aan arbeidswetgewing op landbou gaan wees en hoe produsente hierop moet voorberei. Die werkswinkel was baie insiggewend en Prof Jordaan het hom soos altyd baie goed van sy taak gekwyt.

Aangeheg is sy aanbieding by die werkswinkel.

Prof Barney Jordaan se aanbieding by die werkswinkel